Usługi prawne na najwyższym poziomie

Usługi prawne na najwyższym poziomie


Oferta naszej kancelarii adwokackiej została przygotowana tak, by kompleksowo świadczyć pomoc prawną dla Klientów o zróżnicowanych potrzebach.

Nasza kancelaria adwokacka kieruje swoje usługi zarówno do osób fizycznych, jak i do osób prawnych. Nasi adwokaci mogą zagwarantować kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, oraz prawa karnego, w szczególności w obszarach takich jak dochodzenie odszkodowań, windykacja należności, a także w sprawach związanych z prawem rodzinnym (w szczególności rozwody).

W dbałości o klienta nasi adwokaci wciąż podnoszą swoje kwalifikacje. Działamy z pełną atencją, a zlecone nam obowiązki wykonujemy profesjonalnie i rzetelnie. Zapewniamy i gwarantujemy skuteczność prowadzonych usług prawnych , od doradztwa prawnego zaczynając, a kończąc na zastępstwie procesowym w zawiłych sprawach przed Sądami Powszechnymi i Organami Administracji Publicznej. Powierzając nam swój problem, są Państwo w dobrych rękach.


Prawo cywilne


Dowiedz się więcej o usługach naszej kancelarii adwokackiej związanych z sprawami cywilnymi

Ogólnie rzecz ujmując jest to gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

Prawo cywilne w Polsce jest najbardziej rozbudowaną gałęzią prawa, ponieważ dotyka praktycznie każdej dziedziny naszego życia.

Na każdym etapie życia spotkają nas regulacje cywilno-prawne. Od narodzin, przez stosunki małżeńskie, aż w końcu po pełne smutku okoliczności związana z utratą najbliższych. Nasza kancelaria adwokacka pragnie Wam przybliżyć systematykę i koncepcję prawa cywilnego w Polsce.


Prawo rodzinne


Dowiedz się więcej o usługach naszej kancelarii adwokackiej związanych z sprawami rodzinnymi

Prawo rodzinne i opiekuńcze dotyka bardzo ważnej sfery naszego życia. Wszelkie sprawy wynikające z tej gałęzi prawa bywają dotkliwe i bardzo ważny jest ostrożny i odpowiedni dobór środków prawnych, aby rozwiązać daną sprawę korzystnie, z pominięciem przykrości dla najbliższych i nas samych.

W Polsce głównym źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, oraz część przepisów Kodeksu cywilnego.

Kiedy zatem mamy do czynienia z przepisami dotyczącymi prawa rodzinnego i jakich sytuacjach ich znajomość może się Nam przydać?


Prawo karne


Dowiedz się więcej o usługach naszej kancelarii adwokackiej związanych z sprawami karnymi

Prawo karne jest jedną z gałęzi prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

Jest ono wąskim znaczeniu zespołem przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

W Polsce prawo karne stanowią normy Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz Kodeksu Karnego Skarbowego. Poniżej znajdą Państwo odpowiedź na to jakiej materii dotyka prawo karne, kiedy mamy z nim do czynienia i jaki jest katalog przestępstw kryminalnych.

Nasza kancelaria prawna zadba o Ciebie.

Umów się na spotkanie z jednym z naszych adwokatów już dziś!


Spotkaj się z naszym adwokatem
Strona używa plików cookies
Ok