Cennik

Aby zagwarantować Państwu jak najkorzystniejszy dobór formy rozliczenia naszych usług, ustalamy wysokość oraz sposób płatności dopiero po wstępnym zapoznaniu się z stanem prawnym Państwa sprawy. Pragniemy również zaznaczyć, że na wybór sposobu wynagrodzenia naszej pracy mają wpływ czynniki takie jak rodzaj i stopień skomplikowania Państwa sprawy, jej pilność, a także czas potrzebny do finalizacji zlecenia.

Rodzaj wynagrodzenia jest indywidualnie ustalany z każdym Klientem.

Preferujemy następujące formy rozliczenia za wykonane usługi:

Ryczałtowe – Klient od początku do zakończenia zlecenia ma świadomość wysokości wynagrodzenia, które ustalane jest z góry. Ten typ wynagrodzenia wybieramy najczęściej dla spraw związanych z indywidualnym doradztwem, jak i dla stałej obsługi prawnej Klienta.

Godzinowe – stawka Kancelarii ustalona jest z góry za każdą rozpoczętą godzinę prowadzenia zlecenia. Jest to popularny sposób rozliczenia, w szczególności w sprawach dotyczących okazjonalnego doradztwa prawnego.

Mieszane – ten typ wynagrodzenia preferujemy w sprawach związanych z stałą obsługą prawną, jak i w związku z pewnym stopnień skomplikowania danej kwestii prawnej. Ustalamy limit godzinowy, który płacony jest w formie ryczałtowej. Po przekroczeniu określonych godzin, za każdą następną ustalona jest stawka godzinowa.

Wynagrodzenie z premią za korzystny wynik – niektóre sprawy są zawiłe i obarczone pewnym ryzykiem prawnym. W tej materii proponujemy Klientom wynagrodzenie typu „success fee”. Początkowo ustalone zostaje mniejsze wynagrodzenie podstawowe. Gdy wynik sprawy okaże się dla Klienta bardzo korzystny, Kancelaria otrzymuje dodatek w postaci premii.

Mamy nadzieję, iż niezależnie od formy płatności, będą Państwo w pełni zadowoleni z świadczonych przez nas usług.

Strona używa plików cookies
Ok