Sprawy cywilne

prawo rodzine, rozwód bydgoszcz, adwokat rozwód bydgoszcz
Prawo rodzinne
Wrzesień 1, 2015

Za pewne nie raz zastanawiali się Państwo czym tak naprawdę jest prawo cywilne. Ogólnie rzecz ujmując jest to gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego. Prawo cywilne w Polsce jest najbardziej rozbudowaną gałęzią prawa, ponieważ dotyka praktycznie każdej dziedziny naszego życia. Od prostych czynności takich jak zakupy, po pełne zawiłości sprawy wynikające z dziedziczenia. Na każdym etapie życia spotkają nas regulacje cywilno-prawne. Od narodzin, przez stosunki małżeńskie, aż w końcu po pełne smutku okoliczności związana z utratą najbliższych. Pragnę Państwu przybliżyć zatem systematykę i koncepcję prawa cywilnego w Polsce.

Na początku warto zauważyć, że prawo cywilne posiada pewną cechę charakterystyczną, wyróżniającą je spośród innych gałęzi prawa. Normy prawa cywilnego wyróżniają się spośród innych norm prawnych tym, że regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami. Oznacza to, że nie występuje charakterystyczny dla prawa publicznego stosunek podporządkowania jednego podmiotu innemu podmiotowi. Podmioty prawa cywilnego mogą zatem swobodnie kształtować stosunki między sobą, nie narzucając żadnej z nich hierarchii ani autorytaryzmu.

Podstawowym źródłem prawa cywilnego w Polsce jest Kodeks cywilny obowiązujący od 1 stycznia 1965 roku. Prawo cywilne jest niejednolite, co oznacza że składa się na nie kilka działów. Na prawo cywilne składają się: część ogólna – regulująca zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego; prawo rzeczowe – odnoszące się do rzeczy; prawo zobowiązań – zawierające normy prawa majątkowego o charakterze względnym; prawo spadkowe – zawierające normy prawa dotyczące przejścia praw majątkowych po zmarłym na inne podmioty prawa; prawo rodzinne – reguluje stosunki prawo rodzinne i majątkowe wewnątrz rodziny. Specyficzną pozycję mają dziedziny prawa takie jak prawo pracy, prawo własności intelektualnej czy prawo handlowe, które wyodrębniły się z prawa cywilnego zachowując jednak wspólną z nim tożsamość.

Kiedy zatem spotykamy się z prawem cywilnym? Przykłady się mnożą w życiu codziennym. Robiąc zakupy w sklepie stajemy się podmiotem zobowiązania. Zawarcie związku małżeńskiego regulują przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego. Dziedzicząc spadek jesteśmy podmiotem prawa spadkowego, a korzystając z oferty ubezpieczeniowej biura podróży korzystamy z regulacji prawa ubezpieczeń. Krąg podmiotów jest równie szeroki co ilość gałęzi prawa cywilnego. Prawo cywilne reguluje stosunki między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną, a także sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, na którą składają się uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków.

Czasami życie wymusza na nas konieczność zwrócenia się do sądu o rozwiązanie spraw z zakresu prawa cywilnego. Sprawami cywilnymi zajmują się w Polsce Sądy Powszechne. W każdej instancji sądowniczej znajdują się utworzone wydziały cywilne. Niektórzy przedstawiciele doktryny utrzymują , że prawo pracy jest gałęzią prawa cywilnego zatem można stwierdzić, że sądy pracy również rozpatrują sprawy z zakresu prawa cywilnego. Proces cywilny zostaje wszczęty przez wniesienie do odpowiedniej instancji pisma procesowego, czyli pozwu.

Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z zobowiązaniami, korzystamy z norma prawa cywilnego. Można by rzec, że jesteśmy związani na co dzień z tą obszerną gałęzią prawa. Zadaniem prawnika jest nie tylko reprezentacja przed sądem w danej sprawie, ale przede wszystkim doradztwo związane z często skomplikowanymi przepisami prawa cywilnego. Gdy mają Państwo wątpliwości związane z regulacjami prawnymi, czy czynnościami wynikającymi z zobowiązań dużo lepiej skorzystać jest z porady prawnika aby uniknąć nieprzyjemności na przyszłość. Nieznajomość prawa szkodzi, jak głosi łacińska sentencja. Kancelaria poprzez zdobytą i wciąż poszerzaną wiedzę, świadczy usługi w zakresie prawa cywilnego na bardzo wysokim poziomie. Wciąż zdobywana praktyka sprawia, że nasza praca pomoże Państwu zaoszczędzić kłopotów związanych z ewentualną nieznajomością prawa.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok