Nadzwyczajne złagodzenie kary – analiza

Adwokat Toruń Rozwody Separacje
Rozwody – przestrzeganie ram kontaktów z dziećmi
21 czerwca, 2017
Zwolnienie lekarskie z pracy
Jak się ma zwolnienie lekarskie do dnia wolnego?
30 października, 2017
Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Sprawcy przestępstwa często próbują na wszelakie sposoby złagodzić wyrok sądu za popełnione czyny, które łamały obowiązujące prawo. W niektórych okolicznościach, sąd może zastosować instytucję prawa karnego o nazwie nadzwyczajne złagodzenie kary.

Możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary została przewidziana przede wszystkim w art. 60 kodeksu karnego. Poniżej postaramy się Wam unaocznić ten przepis. Z najważniejszych zasad które dotyczą nadzwyczajnego złagodzenia kary wynika, że sąd posługujący się tą instytucją może wymierzyć sprawcy karę niższą od dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo karę łagodniejszego rodzaju (np. ograniczenia wolności lub grzywny), zamiast kary pozbawienia wolności. Dla przykładu – jeśli weźmiemy pod uwagę przestępstwo rozboju z art. 280 § 1 kk, wymiar kary wynosi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. W takim przypadku jednak, powołując się na nadzwyczajne złagodzenie kary Sąd mógłby wymierzyć sprawcy karę np. 1 roku pozbawienia wolności.

W jakich sytuacjach sąd musi zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary?

Kodeks karny wyraźnie wskazuje taką sytuację w której Sąd musi zastosować nadzwyczajnie złagodzenie kary, a nawet – w szczególnych przypadkach warunkowo zawiesić jej wykonanie, jak w odniesieniu do tzw. świadków koronnych. Sąd posiłkuje się nadzwyczajnym złagodzeniem kary, gdy sprawca działający w porozumieniu z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, ujawni wobec organu powołanego do ścigania przestępstw szczegóły dotyczące osób biorących udział w popełnieniu przestępstwa oraz ważne okoliczności jego popełnienia.

Nadzwyczajne złagodzenie kary wobec młodocianego

Sąd ma możliwość złagodzenia kary mając na uwadze względy wychowawcze. Może się tak stać, jeżeli sprawcą przestępstwa jest młodociany tj. osoba, która w chwili popełnienia czynu nie osiągnęła 21 roku życia, a w chwili wyroku przed instytucją sądową I instancji nie osiągnęła 24 roku życia.

Sytuacje, w których sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary

Możemy mieć również do czynienia z sytuacjami, w których sąd może, ale nie ma przymusu do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. Do najważniejszych przypadków takich rozstrzygnięć należą:

– Pojednanie się sprawcy z pokrzywdzonym, naprawienie szkody przez sprawcę, dogadanie się obu stron w kwestii sposobu ich naprawienia,
– Postawa sprawcy, wskazująca na chęć naprawienia szkody,
– Poniesienie poważnego uszczerbku na zdrowiu przez sprawcę, związane z nieumyślnym popełnieniem przestępstwa.

W kolejnych wpisach omówimy kwestie granic nadzwyczajnego złagodzenia kary.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok