Jak się ma zwolnienie lekarskie do dnia wolnego?

Nadzwyczajne złagodzenie kary
Nadzwyczajne złagodzenie kary – analiza
16 lipca, 2017
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieudany urlop
Nieudany wyjazd na wakacje – odszkodowanie i zadośćuczynienie
15 czerwca, 2018
Zwolnienie lekarskie z pracy

Zwolnienie lekarskie z pracy

Wielu pracowników bardzo pilnuje dni wolnych od pracy, które im przysługują. Zazwyczaj jest tak, że pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć zatrudnionemu nadplanowy dzień wolny, jeśli święto wypadło na sobotę. Dobrym przykładem będzie sobota 3 maja z 2016 roku. Jeżeli zatrudniony był wówczas na zwolnieniu lekarskim, to również przysługuje mu z tego tytułu dodatkowy dzień wolny. W poniższym artykule opiszemy ten przypadek.

Zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wyznaczenie dnia wolnego od pracy powinno przy tym nastąpić w ramach danego okresu rozliczeniowego. Mając na uwadze ten fragment, dzień wolny od pracy, z powodu święta przypadającego w sobotę, powinien otrzymać również pracownik, który w dniu 3 maja przebywał w domu na zwolnieniu lekarskim.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku gdy pracownik był na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym od pracy, który został mu przydzielony w zamian za święto wypadające w sobotę (czyli np. za dzień 3 maja przypadający w sobotę pracodawca przydzielił dzień wolny 13 września). W takiej sytuacji nie należy wyznaczać zatrudnionemu innego dnia wolnego od pracy. Choroba podwładnego, nie będzie obniżała obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Jak wynika bowiem z art. 130 § 3 k.p., wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym, ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Jeśli mamy do czynienia z sytuacją gdzie pracownik nie przebywał w domu na zwolnieniu wynikającym z choroby w innym dniu wyznaczonym jako wolne w zamian za święto wypadające w sobotę – choroba wypadająca w sobotnie święto nie zmieni rozkładu czasu pracy uwzględniającego wolne za to święto. Zatem podwładny, który zjawi się po chorobie w pracy, otrzyma wolne za święto, w które chorował, na tych samych zasadach co reszta ekipy. W innym wypadku wypracuje za dużo godzin co będzie prowadziło do postania nadgodzin średniotygodniowych.

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok