Windykacja

prawo rodzine, rozwód bydgoszcz, adwokat rozwód bydgoszcz
Prawo rodzinne
1 września, 2015
Odszkodowania Bydgoszcz - Kancelaria adwokacka Bydgoszcz - Adwokat Bydgoszcz - Odszkodowania porady prawne
Odszkodowania
1 września, 2015

Pojęcie windykacji przeważnie kojarzy się z terminem negatywnym. Tytuł egzekucyjny czy klauzula wykonalności to nazwy z którymi nie spotykamy się na co dzień. Okoliczności i sytuacje których nie znamy wydają się nam stresujące. Nie musi tak być. Proces windykacji należności może być zarówno szybki i skuteczny, jak i ograniczony do minimum stresu. Zajmując się windykacją na pierwszym miejscu stawiamy klienta oraz jego potrzeby. Korzystając z wiedzy i posiadanego doświadczenia, świadczymy usługi na wysokim poziomie i wciąż podwyższamy standardy pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta staramy się wytłumaczyć czym jest windykacja i jak przebiega proces odzyskiwania należności.

Windykację można określić jako dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. W przypadku windykacji mamy do czynienia z dwoma podmiotami : wierzycielem i dłużnikiem. Dla przykładu, podpisując umowę o kupno samochodu powstaje stosunek obligacyjny, gdzie jedna ze stron zobowiązuje się zapłacić daną kwotę, a druga w zamian za zapłatę wydaje dany towar. Jednak czasami zdarza się tak, że świadczenie pieniężne zostaje spełnione, ale samochód nie został nam dany. W takiej sytuacji stajemy przed koniecznością dochodzenia naszej własności przy pomocy środków prawnych. My jesteśmy wierzycielami, a sprzedawca samochodu naszym dłużnikiem.

Wierzyciel ma do wybory dwie drogi –skorzystać z windykacji polubownej lub z drugiej formy, jaką jest windykacja sądowa. W przypadku tej pierwszej mamy do czynienia z łagodniejszą formą postępowania, za czym idą łagodniejsze sankcje wobec dłużnika. Jest to tak zwana windykacja miękka, która w głównej mierze polega na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności. Ten sposób stosuje się wobec dłużników, których dług jest nowy i którzy współpracują z daną instytucją. Jest ona stosowana przez między innymi biura informacji gospodarczej i rozpoczyna się najczęściej od wysłania wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji o zobowiązaniu dłużnika do jednego z biur informacji gospodarczej. Kiedy jednak polubowny sposób załatwiania spraw nie wystarczy, należy sięgnąć po bardziej rygorystyczne środki prawne – windykację sądową. Ten rodzaj windykacji, zwany popularnie twardą windykacją, sprowadza się do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej. Windykatorem w tym przypadku staje się komornik, który prowadzi nadzór nad egzekucją z majątku dłużnika, gdy jest to konieczne przeprowadza licytację z majątku dłużnika, a nawet przeprowadza wywiad gospodarczy, gdy występuje podejrzenia ukrycia części majtku. Windykacja twarda stosowana jest wobec dłużników, którzy nie zamierzają spłacić swojego długu wobec wierzyciela.

Rola Kancelarii sprowadza się zatem do aktywnej windykacji na każdym etapie procesu windykacyjnego. Doskonale sprawdzamy się jako mediatorzy, korzystając z narzędzi polubownego odzyskiwania długu, jak i jako Państwa reprezentanci przed organami wymiaru sprawiedliwości. Zapewniamy pełną obsługę prawną na każdym etapie postępowania, preferujemy wyważone, aczkolwiek stanowcze środki działania i ściśle współpracujemy z komornikami. Naszym głównym celem jest realizacja indywidualnych potrzeb klienta i jak w przypadku windykacji, szybkie i skuteczne odzyskanie należnych świadczeń.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok